Nuorisotyötä puolustamassa nuorisotyön ’kulmakivet’

Nuorisotyö:

* tapahtuu avoimesti saavutettavissa olevassa paikassa ja puitteissa, joissa mukana olemisesta nuoret ovat itse päättäneet;

* tarjoaa mahdollisuuksia informaaliseen oppimiseen lähtien liikkeelle asioista, joille nuorten mielestä voisi tehdä jotain, ja heidän kiinnostuksensa kohteista;

* työskentelee nuorten vertaisverkostojen ja niitäkin laajempien identiteettitason samaistumiskohteiden kanssa ja niiden kautta;

* antaa arvoa ja huomiota nuorten olemiselle tässä ja nyt, kuten myös heidän siirtymilleen;

* pyrkii keikauttamaan valta-asemat nuoren eduksi;

* pyrkii edistämään luottamusta ja molemminpuolisesti arvostavien henkilökohtaisten suhteiden syntymistä sekä nuorten keskuudessa että nuorten ja aikuisten välillä;

* huomioi nuorisotyöntekijöiden itsensä merkityksen, antaa tilaa itsenäiseen harkintaan ja valmiuteen toimia improvisoidulla mutta kuitenkin varmalla tavalla.